Wał korbowy i tłok - Parsun F15/20(A) EFI

SN.PART NO.DESCRIPTION-CHINESEDESCRIPTION-ENGLISHQTY
1F25-05050021凸轮轴油封37x50x7OIL SEAL 37x50x71
2F20-05020004曲轴CRANKSHAFT1
3F20-05010003曲轴轴瓦BEARING SHELL, CRANKSHAFT4
4F15-07030006曲轴油封A25x44x6.5-LOIL SEAL A 25x44x6.5-L1
5F20-05020200连杆组件CONNECTING ROD ASSY2
6F20-05020002活塞销挡圈CIRCLIP4
7F20-05020003活塞销PIN, PISTON2
8F20-05020001活塞PISTON2
9F20-05020100活塞环组件PISTON RING ASSY2
10F20-05020300活塞组件PISTON ASSY 2
Scroll to Top